QuickScan

Het doel van de QuickScan is om een eerste globale indruk te krijgen van de wijze waarop een bedrijf zijn mobiliteit heeft geregeld. Met behulp van deze geheel vrijblijvende en kosteloze scan kan een advies worden gegeven op welke vlakken er winst, qua kosten, werkwijze en handling, kan worden gerealiseerd. 

Op basis van de door u ingevulde QuickScan maken wij een analyse van uw mobiliteitsbehoefte en bespreken wij vervolgens met u aan tafel de kansen voor verbetering van de huidige invulling en de mogelijkheden tot besparing.

De ervaring leert dat daarbij een besparing van minimaal 10% op uw directe kosten kan worden behaald. Dat is dan nog los van de indirecte besparing op uw eigen beheerkosten, doordat De Mobiliteitsmanager u al het werk uit handen neemt!

Doe de QuickScan

Bedrijfsgegevens

Wagenpark

Koop of lease?*

Koop

Welke Automerken?*

Vaste dealers voor levering en onderhoud?*

 

Lease

Welke Automerken?*

Welke leasemaatschapijen?*

Soort lease?

Price-/Servicelevelagreement afgesloten?*

 

Overig

Welke afdeling is verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer?*

Hoeveel uur per week wordt er besteed aan het wagenparkbeheer?

Is er een bedrijfspolicy voor zaakauto's?

 

Is er een berijderreglement ?

 

Welke rol speelt duurzaamheid in uw bedrijf?*


* Dit veld is verplicht